Skip to main content
SEJARAH Hari Ini : 14 Agustus 1945, Masyarakat Bajeng Nyatakan Indonesia Merdeka Muh Fardan Mon, 08/14/2017 - 11:31
Fukushima datang di Balla Lompoa Limbung Bajeng, di mana sekumpulan benda-benda bersejarah peninggalan nenek moyang Tubajeng disimpan dan dipelihara dengan baik oleh keluarga besar Tubajeng.
Artikel
Subscribe to sejarah